Palvelut

Puheterapiaa

Toiminta-alueitani ovat Espoo, Kirkkonummi, Helsinki ja Kauniainen.

Arvioin ja kuntoutan suomen kielellä lapsia, joilla on puheen, kielen ja kommunikoinnin pulmia.  Minulla on koulutusta, kokemusta ja osaamista myös tunne-elämän pulmiin. Olen hankkinut runsaasti jatkokoulutusta ammattitaitoni ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat äänteellisen kehityksen pulmat (esim. epäselvä puhe, verbaalinen dyspraksia) ja kielelliset ongelmat.

Minulla on sopimus Kelan, Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan kanssa. Lisäksi minulla käy itsemaksavia  ja vakuutusyhtiöiden asiakkaita.

Kelan kuntoutuksessa noudatetaan Kelan terapioiden palvelukuvausta ja käytetään mm. GAS-menetelmää. Ks. tarkemmin:

www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf
www.kela.fi/gas-menetelma

Kelan palvelunumerot henkilöasiakkaille (ma–pe klo 9–16)

 

Kuntoutus 020 692 205
Vammaistuet 020 692 211

Venäjänkieliset asiakkaat 020 6344 901 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15) 
Palveluneuvoja opastaa sinua venäjän kielellä kaikkiin Kelan etuuksiin liittyen.

Kelan vammaistuki alle 16-vuotiaalle

Puheterapiaa tarvitseva voi saada Kelan vammaistukea, jos hänellä on vammansa tai sairautensa vuoksi säännöllinen, vähintään 6 kuukautta kestävä tavanomaista suurempi hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarve. Sairauden tai vamman diagnoosi ei yksin ratkaise oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja tuen taso arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta henkilö tarvitsee selviytyäkseen päivittäisestä elämästä.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea ei voi hakea verkossa. Hakemus ja liitteet tulee lähettää Kelaan postitse. Alle 16-vuotiaille suunnattua Kelan hoitotukea haetaan lomakkeella (EV 258) ja julkisen terveydenhuollon lääkärin C-lausunnolla. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Käsittelyaika n. 4 viikkoa. Katso lisää: https://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle

Kelan vammaistuki 16-vuotta täyttäneille

16 vuotta täyttäneen nuoren tai aikuisen vammaistuen tavoitteena on tukea 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Sinulla voi olla oikeus vammaistukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään yhden vuoden ajan.

16 vuotta täyttäneen vammaistukea voi hakea netistä kirjautumalla Kelan asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Liitä hakemukseen julkisen terveydenhuollon lääkärinlausunto C (korkeintaan 6 kk vanha) tai lääkärinlausunto B, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot. Liitä muukaan mahdolliset kuitit tai selvitykset vammasta tai sairaudesta aiheutuneista kustannuksista. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen 16 vuotta täyttäneen vammaistuki (EV 256) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Puheterapiaa tarvitsevalla voi olla oikeus Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos hänen sairautensa tai vammansa aiheuttaa huomattavia vaikeuksia arjen toimissa (esim. hankaloittaa osallistumista päiväkodissa tai koulussa). Kelan myöntämä kuntoutus on Kelan järjestämää ja kustantamaa. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voidaan myöntää eri terapioita, kuten puheterapiaa. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan lomakkeella (KU 104). Liitä hakemukseesi julkisen terveydenhuollon lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen. Käsittelyaika n. 5 viikkoa. Katso lisää: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Työnohjausta

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään terveenä” – Suomen työnohjaajat ry

Työnohjausta (yksilöt, parit) ja konsultaatiota vastaanotollani Tapiolassa tai skypen välityksellä. Ryhmätyönohjaus työpaikallanne.

Koulutusta ja konsultaatiota

Alle kouluikäisten lasten tyypillinen ja epätyypillinen fonologinen kehitys

Fonologisten taitojen arviointi

Fonologiatestin käyttö

Fonologisten pulmien kuntoutus

  • fonologisen kehityksen pulmat
  • verbaalinen dyspraksia
  • apusanamenetelmä lasten puheen kuntoutuksessa
  • yhteisön ohjaaminen fonologisen kuntoutuksen osana