Julkaisut

Kliiniseen työhön liittyviä julkaisuja

 

äänneharjoituksia 3

Pupupuu

Yksikonsonanttisia harjoituksia lasten äänteelliseen kuntoutukseen. Harjoituksia löytyy seuraavista konsonanteista: P, T, K, M, N, H, S, L, V, J. Kirja sisältää harjoitusten lisäksi kivoja leikki-ideoita ja pelikortit.

Lue lisää
äänneharjoituksia 2

Mopopupu

Kaksikonsonanttisia harjoituksia lasten äänteelliseen kuntoutukseen. Harjoituksia löytyy seuraavista konsonanteista: /p, t, k, m, n, h, l, v, j/. Materiaaliin kuuluu myös 140 värikuvakorttia, joita voidaan hyödyntää puheen kuntoutuksessa.

Lue lisää
äänneharjoituksia 1

Pienten sanat

Kirjassa kuvataan lasten äänteellistä kehitystä uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Teos on suunnattu erityisesti puheterapeuteiksi,
psykologeiksi, terveydenhoitajiksi, opettajiksi ja erityisopettajiksi opiskeleville.

Lue lisää

Julkaisuluettelo

Savinainen-Makkonen, T. (2001). Suomalainen lapsi fonologiaa omaksumassa. Publications of the Department of Phonetics 42, University of Helsinki. Väitöskirja.

Laakso, M., Helasvuo, M-L. & Savinainen-Makkonen, T. (2010). Children’s Early Actions on Learning Language: A Study of Proto-words and Pointing Gestures in Interaction with One-year-old Child and Parent. SKY Journal of Linguistics, 23, 199– 226

Leonard, L.B., Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Tolonen, A-K., Mäkinen, L., Luotonen, M. & Leinonen, E. (2014). Noun Case Suffix Use by Children with Specific Language Impairment: An Examination of Finnish. Applied Psycholinguistics 35, 833-854. doi: 10.1017/S0142716412000598

Kunnari, S., Saaristo-Helin, K. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Phonological mean length of utterance in specific language impairment: a multi-case study of children acquiring Finnish. Clinical Linguistics & Phonetics, 26 (5), 428–444. doi: 10.3109/02699206.2012.655840

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Leonard, L.B., Mäkinen, L. Tolonen, A-K., Luotonen, M. & Leinonen, E. (2011). Children with Spesific Language Impairment in Finnish: the use of tense and agreement inflections*. Journal of Child Language, 38, 999–1027.  doi: 10.1017/S0305000910000528

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Leonard, L.B., Mäkinen, L. & Tolonen, A-K. (2014). The use of negative inflections by Finnish-speaking children with and without specific language impairment. Clinical Linguistics & Phonetics, Early Online: 1-12. doi: 10.3109/02699206.2014.886725

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Paavola, L. (2006). 2-vuotiaiden suomalaislasten konsonantti-inventaarit. Puhe ja kieli, 26 (2), 71–79.

McLeod, S., Verdon, S., Bowen, C., and the International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech (2013). International aspirations for speech-language pathologists’ practice with multilingual children with speech sound disorders: Development of a position paper. Journal of Communication Disorders46(4), 375–387. doi 10.1016/j.jcomdis.2013.04.003

Saaristo-Helin, K., Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2011). Phonological development in children learning Finnish: A review. First Language, Vol. 31 (3), 342-363. doi: 10.1177/0142723710396793

Saaristo-Helin, K. & Savinainen-Makkonen, T. (2008). Lasten äänteellinen kehitys: tutkimusmetodologiaa. Puhe ja kieli, 28 (4), 167–185.

Saaristo-Helin, K., Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2006). The Phonological Mean Length of Utterance: methodological challenges from a crosslinguistic perspective. Journal of Child Language, 33, 179–190.

Savinainen-Makkonen, T. (2000a). Word-initial consonant omissions – a developmental process in children learning Finnish. First Language, 20, 161–185.

Savinainen-Makkonen, T. (2000b). Learning long words – a typological perspective. Language and Speech, 42 (2), 205–225.

Savinainen-Makkonen, T. (2003). Lisänäyttöä geminaattamallin olemassaololle: tapaustutkimus. Puhe ja kieli, 23, 189–195.

Savinainen-Makkonen, T. (2006a). 2-vuotiaiden konsonanttiyhtymät. Puhe ja kieli, 26 (2), 81–97.

Savinainen-Makkonen, T. (2007a). CV(CV)-structure as a model for first words? Different evidence from child Finnish. First Language, 27, 347–359.

Savinainen-Makkonen, T., Kaikkonen, H., Saaristo-Helin, K. & Kovasiipi-Nieminen, P. (2009). 2½-vuotiaiden konsonanttiyhtymät. Puhe ja kieli, 29 (4), 165–181.

Savinainen-Makkonen, T. & Salovaara, P. (2008). Kaukoassimilaatiot iässä 1;6–2;6 – neljän suomalaislapsen seurantatutkimus. Puhe ja kieli, 28 (1), 1–16.

Kulju, P. & Savinainen-Makkonen, T. (2008). Normal and disordered phonological acquisition in Finnish. Teoksessa A. Klippi & K. Launonen (toim.), Research in Logopedics: Speech and Language Therapy in Finland, 35–62. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2007). Finnish speech acquisition. Teoksessa S. McLeod (toim.), The international guide to speech acquisition, 351–364. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.

Savinainen-Makkonen, T. (2000c). Learning to produce three-syllable words: A longitudinal study of Finnish twins. Teoksessa M. Perkins & S. Howard (toim.), New directions in language development and disorders, 223–231. New York: Plenum Publishing.

Savinainen-Makkonen, T. (2013). Geminate template: a model for first Finnish words. Teoksessa M.M. Vihman & T. Keren-Portnoy (toim.), The Emergence of Phonology, Whole-word Approaches and Cross-linguistic Evidence, 362–373. Cambridge: Cambridge University Press.

A. Artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kongressijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2004a). Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004b). Esipuhe. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 5–8. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004c). Johdatusta peruskäsitteisiin. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 15–21. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004d). Puhemotoriikan hermostollinen perusta. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 39–47. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004e). Vuorovaikutus äänteellisen kehityksen edellytyksenä. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 48–52. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004f). Näkökulmia äänteelliseen kehitykseen. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: Lasten äänteellinen kehitys, 54–56. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004g). Jokeltelua edeltävä ääntely. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 58–59. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004h). Jokeltelu. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 60–61. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004i). Jokeltelun yhteys puheen kehitykseen. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 61–62. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004j). Varhaisen ääntelyn ja jokeltelun konsonantit. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 66–67. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004k). Sanaston kehitys. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 68–74. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004l). Konsonanttien kehitys ensisanoista kielenmukaiseen järjestelmään. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 78–83. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004m). Dysartria. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 194–203. Helsinki: WSOY.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2006). Esipuhe: Kaksivuotiaiden suomalaislasten kielelliset taidot. Puhe ja kieli, 26 (2), 67–70.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2010). Varhainen äänteellinen kehitys suomen kielessä. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus, 195–203. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Lasten äännevirheet ja niiden kuntoutus. Puheterapeutti, 2, 7–9.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012a). Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 17–25). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012b). Äänteellinen kehitys ja sen kaudet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 65–67). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012c). Esileksikaalinen kausi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 69–70). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012d). Ääntely ennen jokellusta. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 70–72). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012e). Jokellus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 73–75). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012f). Jokelluksen yhteys myöhempään puheen ja kielen kehitykseen. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 76). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012g). Esileksikaalisen kauden konsonantit. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 81–82). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012h). Varhainen sanaston kehitys. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten
äänteellinen kehitys 
(s. 83–89). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012i). Konsonanttien kehitys ensisanoista kohti kielenmukaista järjestelmää. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 96–102). Jyväskylä:PS-kustannus.

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Saaristo-Helin. K. (2012). Fonologiatesti. Lasten äänteellisen kehtiyksen arviointimenetelmä. Jyväskylä: NMI.

Paaso, M. & Savinainen-Makkonen, T. (2004). Huuli-suulaki-halkioiden vaikutukset äänteelliseen kehitykseen. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 225–236. Helsinki: WSOY.

Paaso, M. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Huuli-suulaki-halkioiden vaikutukset äänteelliseen kehitykseen. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 257–267. Jyväskylä: PS-kustannus.

Saaristo-Helin, K., Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004). Ilmauksen fonologinen keskipituus äänteellisen kehityksen mittarina suomea omaksuvilla lapsilla. Teoksessa T. Seppänen, K. Suomi & J. Toivanen (toim.), Fonetiikan päivät 2004, 10–13. Oulun yliopisto, Oulu.

Savinainen-Makkonen, T. (1996). Lapsenkielen fonologinen kehitys. Teoksessa Lasten kielihäiriöt ja autismi: haasteita kuntoutukselle ja opetukselle. Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja, 29, 86.

Savinainen-Makkonen, T. (1997). Learning to produce long words: a longitudinal case study of two Finnish children. Proceedings of the GALA ’97 conference on language acquisition, Edinburgh, Scotland, 4–6 April 1997, 268–271. Edinburgh: Human Communication Research Centre.

Savinainen-Makkonen, T. (1998a). Ensisanojen kauden fonologiaa. Tapaustutkimus. Teoksessa M. Karjalainen (toim.), Kielen ituja: ajankohtaista lapsenkielen tutkimuksesta, 44–83. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 10.

Savinainen-Makkonen, T. (1998b). The acquisition order of consonants: a problematic viewpoint. Proceedings of Finnic Phonetic Symposium, August 11–14 1998. Pärnu, Estonia. Linguistica Uralica. Perioodika, 34 (3), 306–312.

Savinainen-Makkonen, T. (1999). Miten lapset tuottavat aikuiskielen kolmitavuiset sanat. Teoksessa J. Järvikivi & J. Heikkinen (toim.), Out loud: Papers from the 19th Meeting of Finnish Phoneticians, 101–105. Studies in languages 33, Joensuun yliopisto, Joensuu.

Savinainen-Makkonen, T. (2001a). Oman tiensä kulkijat. Virittäjä, 2, 291–295.

Savinainen-Makkonen, T. (2001b). Omaksuttavan kielen rakenteen piirteitä ilmenee jo lapsen ensisanoissa. Puheterapeutti, 3, 15–16.

Savinainen-Makkonen, T. (2016). Apusanamenetelmä epäselvästi puhuvien lasten kuntoutuksessa. Puheterapeutti, 4, X–X.

Savinainen-Makkonen, T. & Hällback, H. (2012). Äänteellisen kehityksen ongelmat sairauksien ja oireyhtymien osana. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 269–289. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (1998). Lapsenkielen fonologian arviointi. Teoksessa Kielihäiriöisen lapsen tutkiminen – testaamistako? Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n koulutuspäivät Helsingissä 6–7.2.1998. Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja, 30, 72–85.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004a). Ensisanojen rakenteet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 84–87. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004b). Systemaattisen kauden rajoitukset ja fonologiset prosessit. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 99–109. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004c). Fonologisen viimeistelyn kausi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty lasten äänteellinen kehitys, 110. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004d). Fonologisten taitojen kliininen arviointi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 125–133. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004e). Diagnosoinnin haasteita. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 150–154. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004f). Artikulaatiovirheet ja niiden kuntoutus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 155–169. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004g). Fonologisen järjestelmän ongelmat. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 170–177. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004h). Kehityksellinen verbaali dyspraksia. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 178–193. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004i). Äänteellisen kehityksen ongelmat sairauksien ja oireyhtymien osana. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 237–254. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004j). Mietteitä äänteellisestä kuntoutuksesta. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys, 255–260. Helsinki: WSOY.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2008). Lasten varhaisimmat keinot selviytyä hankalista sanoista. Puheterapeutti, 2, 7–10.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2009). Puheen, kielen ja kommunikaation kehitys lapsuudessa. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.), Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet, 114–121. Helsinki: Otava.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012a). Ensisanojen rakenteet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 102–106. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012b). Systemaattisen kauden rajoitukset ja niitä palvelevat fonologiset prosessit. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 121–127. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012c). Fonologisen viimeistelyn kausi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 127–128. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012d). Äänteellisten taitojen arviointi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 143–152. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012e). Diagnosoinnin haasteita. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 169–171. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012f). Äännevirheet ja niiden kuntoutus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten
sanat. Lasten äänteellinen kehitys
, 173–187. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012g). Fonologisen järjestelmän ongelmat. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 189–196. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2012h). Kehityksellinen verbaalinen dyspraksia. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 198–214. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen,T. & Kunnari, S. (2012i). Äänteellinen kuntoutus ja sen
tarpeellisuus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys, 291–299. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S., Kaarlonen, M. & Kulovesi, T. (2007). Lapsen puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys ja häiriöt. Teoksessa P. Koistinen & A. Armanto (toim.), Neuvolatyön käsikirja, 143–157. Helsinki: Tammi.

Savinainen-Makkonen, T., Olkkola, A. & Pursiainen, L. (2014). Pupupuu – yksikonsonanttisia harjoituksia äänteelliseen kuntoutukseen. Jyväskylä: Valteri.

Savinainen-Makkonen, T., Okkola. A. & Pursiainen, L. (2016). Mopopupu – kaksikonsonanttisia harjoituksia äänteelliseen kuntoutukseen. Jyväskylä: Valteri.

Yliherva, A., Savinainen-Makkonen, T. & Hyytiäinen-Ruokokoski, U. (2003). Onko puheterapialla tulevaisuutta? Ammattieettistä pohdintaa. Puheterapeutti, 3, 20–22.

B. Painetut/julkaistut abstraktit tieteellisissä lehdissä ja kongressijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (1999). Production of three-syllable words. VIIIth International Congress for the Study of Child Language. 12–16 July 1999, 133–134. University of Basque Country, San Sebastián, Basque Country.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2011). The acquisition of two-consonant clusters in Finnish. A poster presented in the XII Congress of the International Association for the Study of Child Language. 19–23 July 2011, 214–215. Montreal, Canada.

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Leonard, L.B, Mäkinen, L., Homanen, P. & Leinonen, E. (2008). Verb morphology in Finnish-speaking children with SLI. A poster presented in the XI Congress of the International Association for the Study of Child Language. 28 July–1 August 2008, 226. Edinburgh, UK.

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Leonard, L.B., Tolonen, A-K., Mäkinen, L., Luotonen, M. & Leinonen, E. (2012).  Noun morphology in Finnish-speaking children with SLI. A poster presented in the Conference “SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis & intervention”. 5–8 July 2012. Warsaw, Poland.

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Mäkinen, L., Homanen, P., Leinonen, E. & Leonard, L.B. (2008). Use of verb inflections by Finnish-speaking children with SLI. A paper presented in the First Nordic Conference of Clinical Linguistics. 9-10 February 2008. University of Joensuu, Finland. Osoitteessa: http://cc.joensuu.fi/linguistics/NorConfClinLing2008/abstracts.pdf

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Paavola, L. (2007). Phonetic skills of 2-year-old Finnish-speaking children. A paper presented in 27th World Congress of the Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP). 5-9 August 2007. Technical University of Danmark, Danmark.

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Saaristo-Helin, K. (2011).
Akkolista traktoriin -äänteellisen kehityksen arviointi 2-6-vuotiailla lapsilla. Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 31.3.–1.4.2010. Helsinki.

Lonka, E., Olkkola, A., Vikman, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004). CI-children acquiring Finnish phonology. A paper presented in 7th European symposium paediatric cochlear implantation. 2–5 May 2004, 156. Geneva, Switzerland

McLeod, S., Verdon, S., Bowen, C., International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech (2013, August). Multilingual children with speech sound disorders: Creation of a position paper by an international expert panel. Paper presented at in 2 hour seminar titled Multilingual children’s speech, language, and hearing. 29th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Turin, Italy.

McLeod, S., Verdon, S., Bowen, C. & International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech (2013, November).  Aspirations of an international expert panel for working with multilingual children with speech sound disorders.Paper (30 minute oral presentation) to be presented at American Speech-Language-Hearing Association Convention, Chicago, IL, USA.

Saaristo-Helin, K., Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., Silven, M., Paavola, L. & Kovasiipi, P. (2008). Whole-word approach in the evaluation of children’s phonological development: A cross-sectional study of 60 Finnish children. A poster presented in the XI Congress of the International Association for the Study of Child Language. 28 July–1 August 2008, 218. Edinburgh, UK.

Saaristo-Helin, K., Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2005). Whole-word measurement for Finnish children at the end of the one-word stage. A poster presented in X International Congress for the Study of Child Language. 25–29 July 2005, 345. International Association for the Study of Child Language. Berlin, Germany.

Savinainen-Makkonen, T. (1998a). Learning to produce long words – a longitudinal study of two Finnish children. Proceedings of the GALA ’97 conference on Language Acquisition. April 4–6, 1997. Edinburgh, UK.

Savinainen-Makkonen, T. (1998b). Miten suomalainen lapsi sopii ensisanojen ”universaaleihin”? XXV Kielitieteen päivät: Tampereella 15.-16. toukokuuta 1998, 133–134. Tampere: Tampereen yliopisto.

Savinainen-Makkonen, T. (1998c). Learning to produce three-syllable words: a longitudinal study of Finnish twins. A poster presented in Child Language Seminar. 4–6 September 1998. Sheffield, UK.

Savinainen-Makkonen, T. (1999a). Miten suomalainen lapsi sopii ensisanojen ”universaaleihin”? XXVI Kielitieteen päivät: Turussa 14.-15. toukokuuta 1999. Turku: Turun yliopisto.

Savinainen-Makkonen, T. (1999b). Can CV(CV)-structure be used to model the first words of children learning Finnish? In Child Phonology Conference (1999): Twentieth Annual Child Phonology Conference July 7th–10th 1999, 29. Bangor: School of Psychology, University of Wales, UK.

Savinainen-Makkonen, T. (2000d). Word-initial consonant omissions: a developmental process in children learning Finnish. In paper presented in Turku Symposium on First Language Acquisition, 1–2 September 2000. Turku: Department of Finnish and General Linguistics Fennicum, University of Turku, Finland.

Savinainen-Makkonen, T. (2007b). 3-vuotiaiden suomalaislasten konsonanttiyhtymät. XXV Kielitieteen päivät: Oulussa 24.–25. toukokuuta 2007, 133–134. Oulu: Oulun yliopisto.

Savinainen-Makkonen, T. (2007c). The early acquisition of medial clusters. XI Nordic Child Language Symposium. 23–24 November 2007. University of Oulu, Finland.

Savinainen-Makkonen, T., Saaristo-Helin, K. & Kaikkonen, H. (2008). Logopedian uusin tutkimus: pienten lasten vuorovaikutus ja äänteellinen kehitys. Lapsen kehittyvä kieli ja vuorovaikutus-hankkeen loppuseminaari. 28.11.2008. Puhetieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2007). 3-vuotiaiden kielelliset taidot –työpaja. XXV Kielitieteen päivät: Oulussa 24.–25. toukokuuta 2007, 132–138. Oulu: Oulun yliopisto.

Savinainen-Makkonen, T., Kunnari, S. & Paavola, L. (2008). Consonant inventories of Finnish-speaking children at age two. A poster presented in the XI Congress of the International Association for the Study of Child Language. 28 July–1 August 2008, 221. Edinburgh, UK.

Haastatteluihin pohjautuvat kansantajuiset artikkelit

Laakso, M., Saaristo-Helin, K. & Savinainen-Makkonen, T. (2007). Matkalla sanojen maailmaan. Yliopisto. Helsingin yliopiston tiedelehti. 28. toukokuuta 2007, 14–19.

Savinainen-Makkonen, T. (2000e). Vauvan viesteistä sanoiksi. Piltti-piiri, 2, 8–10.

Savinainen-Makkonen, T. (2002). Puheterapiassa korjataan niin kauneusvirheitä kuin isompiakin vikoja. Vauva & leikki-ikä-lehti 3.

Savinainen-Makkonen. T. (2003). Lapsen kieli kehittyy puhumalla. Verkkojulkaisu: www3.sonerplaza.fi/ellit/artikkeli/0,2208,2103_129100,00.html

Savinainen-Makkonen, T. (2005). 2-vuotiaan 200 sanaa. Meidän perhe-lehti, 1, 179.

Savinainen-Makkonen, T. (2006b). Kahden liitto. Vaikeat kielihäiriöt ja psyykkiset oireet käyvät usein käsi kädessä. Dysfasia – puheen ja kielenkehityksen erikoislehti, 1, 8–10.

Savinainen-Makkonen, T. (2006c). Kieli kehittyy yksilöllisesti. Vauva-lehti, 2, 34–35.

Savinainen-Makkonen, T. (2006d). Arkipuhetta lapsen ehdoilla. Vauva-lehti, 3, 34–35.

Savinainen-Makkonen, T. (2007d). Puheen alkeet opitaan jo sylivauvana. Piltti-piiri, 4, 10–14.

Savinainen-Makkonen, T. (2009). Havainnoista sanoiksi. Piltti-piiri, 3, 14–15.

Savinainen-Makkonen, T. (2010). Hei, se puhuu! Vauva-lehti, 12, 20–22.

Savinainen-Makkonen, T. (2011). Hellanlettas! Vauva-lehti, 12, 34–35.