Tuulan CV

Työkokemus ja koulutus

Terapiakokemus

Olen valmistunut puheterapeutiksi v. 1988. Olen työskennellyt pitkään HUS:ssa lastenpsykiatrisessa yksikössä. Minulla on eniten kokemusta pienten lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Erityisosaamista ja vahvaa kiinnostusta minulla on pienten lasten puheen kuntoutukseen.

Muu työkokemus

 • Logopedian tuntiopettajana n. 20 vuotta

 • Lapsen kielen tutkijana v. 1995-1999, (osa-aikaisesti) 2005-2010
 • Logopedian yliopistonlehtorina (HY) v. 2001-2002
 • Työnohjaajana v. 2005 alkaen
 • Kouluttajana v. 2011 alkaen

 • Muutama oppikirja sekä Fonologiatestin ja kuntoutusmateriaalien (Pupupuu, Mopopupu ja Kipinää puheen kuntoutukseen – konsonanttiyhtymät) kehittelyä

Akateemiset arvot

 • 2009 Logopedian dosentti, Oulun yliopisto
 • 2001 Filosofian tohtori (FT), Helsingin yliopisto
 • 1996 Filosofian lisensiaatti (FL) Helsingin yliopisto
 • 1988 Filosofian maisteri, puheterapeutti (FM) Helsingin yliopisto

Pätevyydet

Laillistettu puheterapeutti

Voitte tarkistaa ajantasaiset rekisteritiedot Julki Terhikistä osoitteessa https://julkiterhikki.valvira.fi

Työnohjaaja

(STOry, 2-vuotinen), Helsingin yliopisto/Palmenia, 2005

STOry-nimikkeellä tuodaan julki, että työnohjaaja on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja, joka on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Niiden myötä työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien aikuisoppimista sekä huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja omasta työnohjauksen työnohjauksestaan.

Perheterapeutti

(3-vuotinen), Helsingin yliopisto/Palmenia, 2011

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran myöntämä lupa käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä. Voitte tarkistaa ajantasaiset tiedot rekisteritiedot Julki Terhikistä osoitteessa https://julkiterhikki.valvira.fi

Muut opinnot ja pitkät koulutukset

 • Lastenpsykiatrian cl (34 ov), HY

 • Soveltavan positiivisen psykologian koulutuksia
 • Vauvaobservaatiokoulutus
 • Theraplayn perus- ja jatkokurssit
 • Ryhmätheraplaykurssit
 • Castillo-Morales, pitkäkurssi
 • Hanen-koulutus
 • Castillo-Morales, jatkokurssi
 • OPT 1 & apraxia
 • Prompt-koulutus